Na prawdę czy naprawdę

Od tego czy ten zwrot piszemy razem czy osobno zależy kontekst naszej wypowiedzi oraz rola, jaką pełni te sformułowanie w zdaniu.

Zazwyczaj zwrot „naprawdę” piszemy łącznie. Dzieje się tak w przypadku, gdy używamy go jako formę potwierdzenia czegoś, wzmocnienia, podkreślenia dokładności i właściwości, np.:

  • Naprawdę jesteś dobry w tym co robisz.
  • Czy Ty naprawdę nie masz już co robić, tylko leżysz na kanapie?
  • Naprawdę nie mogę Ci tego powiedzieć, choćbym chciał.

W tych przypadkach słowo naprawdę możemy zamienić na np.: „właściwie, szczerze, dokładnie, prawdziwie itp.”

Zdarza się jednak, że poprawną formą będzie „na prawdę” pisane oddzielnie. Jest ona niezwykle rzadka, bo dotyczy zwrotów kiedy kontekst wypowiedzi dotyczy bezpośrednio słowa „prawda”, np.:

  • Czas na prawdę, a nie kolejne kłamstwa.
  • Ta partia myśli, że ma monopol na prawdę i zarzuca innym kłamstwa.

Możesz również polubić…