Nie z Przymiotnikami

Pisownia „nie” z przymiotnikami jest jedną z prostszych do opanowania, więc przyjrzyjmy się podstawowym zasadom pisowni.

„Nie” z przymiotnikami piszemy łącznie, np.:

 • Ta koszula jest niewygodna.
 • Bohater książki był nieobliczalny.
 • Obiad był niesmaczny, ale zdrowy.

Niestety to nie wszystko o czym należy pamiętać przy pisowni takich przymiotników. Pierwszy wyjątek stanowią przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, które w pisowni z „nie” piszemy oddzielnie, np.:

 • On jest nie gorszy od swojego trenera.
  („Gorszy” – stopień wyższy od słowa „zły”)
 • Ta sukienka jest nie najpiękniejsza.
  („Najpiękniejsza” – stopień najwyższy od słowa „piękna”)

Trzeba jednak przyznać, że z tej zasady korzystamy dość rzadko, gdyż bardziej naturalnym jest pisanie powyższych zdań w nieco innym szyku – stawiając „nie” przed czasownikiem zamiast przed przymiotnikiem. Taki układ nie pozostawia już wątpliwości co do pisowni (On nie jest gorszy od swojego trenera/Ta sukienka nie jest najpiękniejsza).

Z drugim wyjątkiem mamy do czynienia kiedy partykuła „nie” nie służy zaprzeczeniu przymiotnika, a jest przeciwstawieniem dwóch cech. Wtedy taką konstrukcję piszemy oddzielnie, np.:

 • Nie smaczny, ale zdrowy.
 • Nie szybki, jednak zwinny.

Możesz również polubić…