Nie z Rzeczownikami

Choć zasady pisowni „nie” z rzeczownikami nie są zbyt skomplikowane, to przyjrzyjmy się wszystkim trudnościom, które w tej dziedzinie napotykamy.

Ogólna zasada jest bardzo prosta, „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, np.:

 • Spotkało mnie dziś ogromne nieszczęście.
 • Na europejskich giełdach panuje niepokój.
 • Niewiedza kosztowała go utratę majątku.
 • Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem.

Pierwszym wyjątkiem od tej reguły są zdania przeciwstawne. Tutaj wyjątkowo będziemy pisać „nie” z rzeczownikiem oddzielnie, np.:

 • Kup nie mleko, lecz wodę.
 • Weź torebkę, nie reklamówkę.
 • To nie wróg, lecz przyjaciel.

O ile pierwszy wyjątek jest dość prosty do zapamiętania, to kolejny może być problemem dla wielu z nas. Otóż oddzielnie piszemy „nie” z rzeczownikiem, kiedy ten pełni w zdaniu rolę orzecznika, np.:

 • To nie koniec treści tego artykułu.
 • Nie wstyd Ci tego jak się zachowujesz?
 • To nie sztuka postępować w ten sposób.

Podpowiedź:

Często się zdarza, że mylimy czasowniki z rzeczownikami odczasownikowymi i przez to piszemy pewne słowa oddzielnie (tak jak czasowniki), zamiast łącznie (tak jak rzeczowniki). Pamiętaj, że wyrazy zakończone na -cie, -anie, -enie takie jak: kochanie, użycie czy picie, piszemy tak jak rzeczowniki (bo to są rzeczowniki), czyli łącznie, np.:

 • Niepicie mleka przez dzieci przyczynia się do niedoboru wapnia w organizmie.
 • Niespanie w nocy sprzyja powstawaniu worków pod oczami.
 • Nieużycie soli sprawiło, że zupa jest mdła.

Możesz również polubić…