Przecinek przed Gdy

Zaimek „gdy” stosowany jest zazwyczaj do tworzenia zdań złożonych, co powoduje iż w takim przypadku musimy postawić przed nim przecinek, np.:

  • Nasze finanse ulegną poprawie, gdy znajdziesz dobrą pracę.
  • Twoje oceny z polskiego będą lepsze, gdy poznasz zasady ortografii.

Zdarza się też, że zaimek „gdy” stoi na samym początku zdania i w ten sposób może wymuszać pojawienie się przecinka przed drugim zdaniem składowym, np.:

  • Gdy będę miał pracę, nasze finanse ulegną poprawie.
  • Gdy poznasz zasady ortografii, Twoje oceny z polskiego będą lepsze.

Warto też zapamiętać jeszcze jedną ważną regułę. Zaimek „gdy” bardzo często funkcjonuje w zwrotach takich jak: „podczas gdy” lub „dopiero gdy”. W takich przypadkach należy stawiać przecinek nie przed „gdy”, tylko przed całym wyrażeniem, np.:

  • Graliśmy sobie w piłkę, podczas gdy Ty uczyłeś się na klasówkę.
  • Pojadę na wakacje do Egiptu, dopiero gdy ceny wycieczek będą niższe.

Zasada ta nie dotyczy zwrotu „wtedy gdy”, tutaj normalnie stawiamy przecinek przed „gdy”, np.:

  • Pójdę z Tobą do kina dopiero wtedy, gdy będzie ciekawy film.

Możesz również polubić…