Zasady pisowni Ó

Podstawową zasadą pisowni „ó” jest wymienność na litery: a, e, o, np.:

 • skrót – skracać
 • przyjaciółka – przyjaciel
 • czwórka – czworo

„Ó” piszemy w zakończeniach wyrazów na -ów, -ówka, -ówek, -ówna, np.:

 • Kraków
 • kremówka
 • ówek
 • Nowakówna

Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka
(są to rzeczowniki odczasownikowe – skuwać, wsuwać, zasuwać)

Litera „ó” występuje w przedrostkach wyrazów wspól-, współ-, spół-, włó-, wró-, np.:

 • wspólnik
 • współwłaściciel
 • spółdzielnia
 • włókno
 • wróciłem

Warto też sobie zapamiętać, że wyjątkowo „ó” piszemy na początku wyrazów:

 • ósemka
 • ósmy
 • ów
 • ówczesny
 • ówcześnie
 • ówdzie

Możesz również polubić…