Zasady pisowni Ż

„Rz” czy „ż”? To pytanie które nurtuje nas niemal każdego dnia. Co ciekawe bardzo często popełniamy w tej kwestii sporo błędów, głównie przez to, że uczymy się na pamięć kilkunastu regułek, które przez liczne uproszczenia nie do końca są prawdziwe. Zacznijmy jednak od początku:

Podstawową zasadą jest wymienność „ż” na litery g, dz, h, s, z oraz ź, np.:

  • książka – księga
  • pieniężna – pieniądz
  • pobłażać – błahy
  • wyżej – wysoko
  • wymaż – wymaz
  • zamrożony – mroźny

Ż piszemy także po literach l, ł, n, r, zarówno na początku jak i w środku wyrazu, np.

  • odwi
  • małżowina
  • oraada

Wyjątek: współrządzenie, półrzadki

Warto też zapamiętać, że pisownia „ż” z zakończeniem -że, -ż obowiązuje w partykułach i spójnikach takich jak:
jakże, także, cóż, czyż, gdyż
Uwaga, nie myl partykuł z innymi wyrazami!

Często także litera „ż” występuje w słowach obcego pochodzenia, np.: prodiż, sondaż, wizaż. Najczęściej takie słowa będą zakończone na -aż, -eż, albo będą miały literę „ż” po samogłosce.

Pamiętaj jednak, że zasada z końcówkami -aż i -eż obowiązuje tylko w zapożyczeniach z innych języków! Zdarza się, że korzystając z różnych opracowań autorzy podają końcówki -aż i -eż jako regułę do zapamiętania, po czym uczniowie popełniają bardzo proste błędy w wyrazach typu kolejarz, malarz, bierz itd. Jeżeli masz wątpliwości co do pochodzenia i pisowni, zawsze staraj się najpierw korzystać z podstawowych zasad pisowni rz i ż.

Możesz również polubić…